top of page

WELLNIGHT 清淨機

WELLNIGHT威奈 藍光智慧空氣清淨機 UV-1609

>> 高效空間淨化力,對抗霾害全新技術 <<
• 高效HEPA過濾網 
• 有空氣品質指數燈號顯示:優良、一般、不良 
• 寧靜低分貝運作,睡眠不受影響 
• 有效去除PM2.5及微生物過敏原  
• 智慧提醒濾網及燈管更換時間 

商品介紹

Wellnight_01.jpg
Wellnight_02.jpg
Wellnight_03.jpg
Wellnight_07.jpg
LaserEgg2plus_12.jpg
Wellnight_04.jpg
Wellnight_05.jpg
Wellnight_06.jpg
bottom of page